IllustrationВідповідає юрист Вірьовкіна Л.В

Право на призначення дострокової пенсії за віком мають, зокрема, жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, дітей з інвалідністю віком до 18 років, та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, які виховали їх до досягнення зазначеного віку, - після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу. Це передбачено п. 3 ч. 1 ст. 115 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 року № 1058-IV.
Таке право мають не тільки мати, а й батько, а також особи, що усиновили таку дитину. Задля отримання права на дострокову пенсію необхідно звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду з заявою та надати документи, перелік яких передбачений Постановою Правління Пенсійного Фонду від 25.11.2005 № 22-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (надалі Постанова ПФУ № 22-1).  Зверніть увагу, що для оформлення цього виду пенсії* необхідно додатково подати: документи про народження дітей (дитини), виховання їх (її) до шестирічного віку, про визнання дитини заявника особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю, тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.  (*) Ми не наводимо загального переліку документів, які потрібні для призначення пенсії в тому зв'язку, що в залежності від конкретної ситуації, він може бути різним. Акцентуємо увагу лише на тих, які потрібні саме для отримання права на достроковий вихід.

При призначенні пенсій матерям осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку (у разі відсутності матері або за її згодою, чоловікам), факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку - на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини. У разі смерті дитини подається свідоцтво про смерть. Визнання особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком закладу охорони здоров’я, посвідченням одержувача допомоги.  У разі якщо дитина визнана дитиною з інвалідністю після досягнення шестирічного віку або особою з інвалідністю з дитинства після досягнення вісімнадцятирічного віку, надається відповідно висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення шестирічного віку, та/або висновок МСЕК про можливість настання інвалідності до досягнення особою вісімнадцятирічного віку (висновок про час настання інвалідності). Більш детально зі статусом осіб з інвалідністю з дитинства а також дітей з інвалідністю віком до 18 років, види соціальної допомоги, що їм надаються, порядок отримання такого статусу, можна ознайомитися в Законі України від 16 листопада 2000 року № 2109-III ”Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”. Визнання дитини тяжко хворою, якій не встановлено інвалідність, засвідчується посвідченням одержувача допомоги, довідкою про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданою закладом охорони здоров’я.
При цьому форма такої довідки затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 березня 2021 року № 407 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я».  У разі якщо дитина визнана тяжко хворою після досягнення шестирічного віку надається медичний висновок закладу охорони здоров’я про те, що дитина мала тяжку хворобу до досягнення нею шестирічного віку. Перелік захворювань, наявність яких у дитини дає матері право на достроковий вихід на пенсію затверджений спільним наказом № 454/471/516 від 08.11.2001 Міністерства охорони здоров’я, Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства фінансів “ Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років”.  Не звертайте уваги на “до 16 років”, в наказ просто забули внести зміни, таке буває і наказ чинний і застосовується для дітей віком до 18 років. Крім того, цей наказ фактично дублюється Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 року № 1161 «Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг». Більше інформації щодо статусу тяжкохворих дітей, інвалідність яким не встановлено, можно довідатися з Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року № 2811-XII.  Заява про призначення пенсії подається заявником особисто (представником - на підставі нотаріально посвідченої довіреності) до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання заявника або через через вебпортал або засобами Порталу Дія електронних послуг Пенсійного фонду України або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням електронного підпису. Внутрішньо переміщені особи подають заяву за місцем свого перебування, яке підтверджується довідкою ВПО, як передбачено п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”. До заяви додаються:1. свідоцтво про народження дитини, яка дитиною з інвалідністю, тяжкохворою чи дитиною з інвалідністю до 18 років ( паспорт такої дитини або свідоцтво про смерть);2. висновок ЛКК або МСЕК, медичний висновок про встановлення інвалідності (для дітей, кому; інвалідність встановлена до 6 або 18 років);3. посвідченням одержувача допомоги або довідкою про захворювання (для дітей, хворих на тяжкі захворювання); 4. висновок МСЕК про можливість настання інвалідності до досягнення особою вісімнадцятирічного віку(якщо інвалідність встановлена після 18 років).  Батьку потрібно додатково подати заяву матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують відсутність матері (свідоцтво органу державної реєстрації актів цивільного стану про смерть, рішення суду тощо). Зверніть увагу, що ЗУ № 1058 веде мову лише про матір (батька), але усиновлювачі також мають право вийти на пенсію достроково. 

Справа в тому, що родинний зв’язок підтверджується свідоцтвом про народження дитини. А в свідоцтві про народження усиновлювачі будуть зазначені як батько та мати, тому Пенсійний фонд навіть знати не буде про те, що дитина усиновлена. 

А от стосовно опікунів, то в них право дострокового виходу на пенсію відсутнє. Відмова в призначенні пенсії, її неправильне обрахування, неврахування якихось періодів стажу може бути оскаржене як до Пенсійного фонду, так і до суду.

Форма для питань