IllustrationВідповідає юрист Вірьовкіна Л.В

Надбавка за догляд за важкохворою дитиною. Як оформити, кому належить
Задля розуміння поставленого питання потрібно чітко усвідомлювати різницю між:- власне державною соціальною допомогою, отримувачем якої є особа з інвалідністю,- надбавкою на догляд за особою з інвалідністю, яка призначається особі, що здійснює догляд.
Отримувачами надбавки можуть особи, які здійснюють догляд за:дітьми, яким інвалідність хоча й не встановлена, але державна допомога надається у зв’язку із наявністю у дитини тяжких захворювань, розладів, травм, станівЦя допомога передбачена Розділом V-Б Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року № 2811-XII (надалі ЗУ № 2811)

На отримання державної допомоги право: один із батьків, усиновлювачів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів. 

Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право на одержання відповідно до цього розділу державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, затверджено Кабінетом Міністрів України у Постанові Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 року № 1161 «Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг» (надалі Постанова КМУ № 1161)

Слід зазначити, що зазначений перелік містить значну кількість захворювань. 

До таких хвороб відносяться: тяжкі перинатальні ураження нервової системи; тяжкі вроджені вади розвитку; рідкісні орфанні захворювання; дитячий церебральний параліч; тяжкі психічні розлади; цукровий діабет I типу (інсулінозалежний); гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня; тяжкі травми; стани, що потребують трансплантації органу або паліативної допомоги.

Але стосовно допомоги, яка надається у зв’язку із наявністю у дитини тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що передбаченої розділом V-Б Закону України № 2881, потрібно розуміти, що вона не є додатковою, на відміну від надбавки за догляд за дитиною з інвалідністю.

Так, відповідно до Закону № 2109 (діти із інвалідністю) сплачується соціальна допомога і надбавка за догляд. А ось по Закону № 2811 (тяжкохворі діти) - лише допомога.

Статтею 18-7 ЗУ № 2811

на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, - 2 прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку.

Стаття 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” закріплює наступні цифри:

“Установити з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років - 2272 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років - 2833 гривні;

працездатних осіб - 2684 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, - 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність, - 2093 гривні.”

Процедура звернення

Для призначення надбавки за доглядом необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання, ЦНАПу.

Наказом Мінсоцполітики України від 09.01.2023 рок № 3 затверджено форму Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій.

Як бачимо, форма єдина для всіх видів соціальної допомоги і її заповнення зводиться до проставлення хрестиків у відповідних місцях та внесення відомостей про особу.

Для отримання допомоги на дітей, хворих на тяжкі захворювання, до органу соціального захисту подається заява (форма така ж, як і для отримання надбавки), до якої додаються: свідоцтво про народження дитини;паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує повноваження опікуна, 4) довідка про захворювання дитини на тяжке захворювання, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Допомога на дітей, хворих на тяжкі захворювання призначається з дня звернення до органу соціального захисту населення.

Якщо заява про призначення державної соціальної допомоги надсилається поштою і при цьому подаються також всі необхідні документи, то днем звернення за державною соціальною допомогою вважається дата, вказана в поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

У тих випадках, коли до заяви додані не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи повинні бути подані додатково.

Якщо вони будуть подані не пізніше 3-х місяців з дня одержання повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день прийому або відправлення заяви про призначення такої допомоги.

Всі рішення (дії, бездіяльність) посадових осіб органів соцзахисту стосовно надбавки на догляд та допомоги можуть бути оскаржені як до вищий орган соцзахисту, так і до суду.

Форма для питань