IllustrationВідповідає юрист Вірьовкіна Л.В

Відносини щодо користування послугою «Муніципальна няня» врегульовані Постановою Кабінету міністрів України від 30.01.2019 року № 68 “Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” (надалі Постанова КМУ № 68), якою затверджено Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”.

«Муніципальна няня» надає послугу з догляду за дитиною до трьох років, що надається для підтримки батьків, опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною. При цьому, вік дитини не більше трьох років і вона потребує додаткового догляду, або один з батьків (опікунів) дитини до трьох років є особою з інвалідністю І и ІІ групи.

Дитиною, яка потребує додаткового догляду, вважається дитина з інвалідністю до трьох років, дитина до трьох років, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність. 

Інвалідність встановлюється медико-соціальною експертизою (лікарсько-консультативною комісією).

Важливо знати, що органи місцевого самоврядування (ОМС) ніякої «няні» у себе в штатному розписі не мають.  

Працювати з дитиною, яка потребує додаткового догляду, будуть або робітники підприємства, або фізична особа підприємець (далі – ФОП), які ніякого відношення до місцевих органів самоврядування не мають. 

“муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91) чи юридична особа на спрощеній системі оподаткування (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (далі - договір), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини.”

Укласти договір догляду за дитиною може будь яка сім’я щодо своїх дітей. 

А от отримати компенсацію за такі послуги можуть тільки ті батьки(опікуни), які самі є особами з інвалідністю І або ІІ групи, або встановлено, що їх дитина потребує додаткового догляду.

Механізм надання коштів від органів місцевого самоврядування є компенсаційним: вартість вже наданих послуг по догляду за дитиною перераховується на рахунок одного з батьків за місяць, що минув. 
Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між заявником послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею. 

Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається з місяця подання заяви про призначення послуги “муніципальна няня”, але не раніше дати укладення договору між заявником послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Враховуючи, що компенсація здійснюється за рахунок бюджетних коштів, перевірка документів, що надаються до органу соціального захисту буде дуже ретельною. Будь-яка помилка може призвести до відмови у наданні компенсації.

Тому укладаючи договір з підприємством чи ФОПом на надання послуг по догляду за дитиною, зверніть увагу на такі нюанси. 
Підприємство (ФОП), з яким укладається договір на надання послуг, повинні мати право здійснювати певні види діяльності, які зазначаються цифрами у витязі або виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Там повинні бути зазначені такі коди видів економічної діяльності (КВЕД): 97.00 та/або 88.91 (для ФОПів), 78.20 та/або 85.10 (для підприємств). Витяг або виписку вам зобов’язані пред’явити. Не завадить поцікавитися в відділі соціального захисту репутацією підприємства чи підприємця, з яким маєте намір укласти договір.


Крім цього Ви маєте перевірити на якійсь системі оподаткування знаходиться юридична особа - це довідка/витяг, видана органами/установами ДПС України. У документі має бути вказано, що юридична особа знаходиться на спрощеній системі оподаткування (Буде вказано група - 1, 2, 3 чи 4).


Далі, юридична особа та/або ФОП нададуть вам договір на надання послуг. Підписуйте його, тільки ретельно ознайомившись з умовами.


З тексту договору має бути чітко зрозуміло, які саме послуги надаються, час, тривалість, вартість. Типового договору на надання таких послуг, на жаль не затверджено.


Відповідно вимог Постанови КМУ № 68 у договорі має бути зазначено, зокрема:
1) назву послуги,
2)її обсяг з визначенням конкретних заходів,
3) кількості годин надання послуги “муніципальна няня” на місяць,
4) інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд,
5) інформацію про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми,
6) умови та строк надання послуги,
7) вартість послуги,
8) періодичність оплати,
9) відповідальність сторін,
10) місце проживання заявника послуги “муніципальна няня”,
11) місце проживання муніципальної няні (для фізичних осіб - підприємців)/місцезнаходження муніципальної няні (для юридичних осіб).


Зауважимо, що в мережі Інтернет можна знайти приклади таких договорів, але жоден з них не «офіційним», або «правильним», особливо це стосується саме видів допомоги, що надається.


Тому не полінуйтесь показати договір працівникам соцзахисту, або проконсультуватися з юристом.


Важливо й те, що компенсується не будь яка сума, а лише в межах, встановлених законодавством України (про що далі).


По закінченню місяця ви маєте підписати акт про надання послуг муніципальної няні. Зразок такого акту затверджений вже згаданою Постановою КМУ № 68.


Прослідкуйте, щоб акт відповідав затвердженій формі, потрібно уважно ставитися до внесення до нього потрібної інформації, аби не отримати відмову у виплаті компенсації.


Тож будьте уважні до внесення інформації до акту стосовно кількості годин, повноти надання послуг, наявності претензій.


Розмір компенсації послуги “муніципальна няня” розраховується наступним чином. Береться вартість однієї години роботи виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня поточного року (ці показники встановлюються у Державному бюджеті, на 2023 рік мінімальна заробітна плата – 6700 гривень, погодинна - 40,46 гривен). Остання величина помножується на кількість годин, протягом яких надавались послуги, що й є сумою компенсації. Але в будь-якому разі не більше, ніж сума, сплачена батьками (опікунами) за місяць і не більше чим за 165 годин на місяць.


Відшкодування вартості послуг здійснюється у безготівкову порядку, шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку, зазначений у заяві батьками (опікунами), до 10 числа місяця, наступного за місяцем, у якому до органу соціального захисту надійшли документи, що підтверджують витрати на оплату ними послуги “муніципальна няня”. У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують здійснення догляду за дитиною (акт про надану послугу “муніципальна няня”), витрати на оплату вартості послуги, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” припиняються і можуть бути поновлені при наданні необхідних документів.


У цьому зв’язку необхідно також уважно віднестися до написання призначення платежу в платіжному дорученні (при безготівкову розрахунку) чи приходному касовому ордері (готівкові розрахунки).


Текст призначення платежу має бути приблизно таким: «За послуги «муніципальна няня» (Прізвище, ім’я та по батькові) за лютий 2023 року згідно договору № від 20.01.23 та акту від 01.03. 2023 року».


З документу також повинно бути зрозуміло хто є платником і сума. Ще раз підкреслимо, правильне складання всіх документів, особливо фінансових, це лише ваша турбота.


Той хто надає послуги отримує кошти від вас, а компенсацію ви отримаєте пізніше. Тому варіант «перекинь на карту» не пройде.


У рамках цієї консультації неможливо розповісти про вимоги до фінансових документів, тому, принаймні, запитайте у знайомого бухгалтера, чи візьміть якийсь зразок в УПСЗН, особливо при сплаті готівкою.


Для отримання компенсації необхідно перш за все зібрати медичні документи так і ті, що посвідчують інвалідність (коли це потрібно - і для батьків), після чого звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання (перебування для ВПО).


Наступний етап – подання заяви встановленої форми (затверджено Наказом міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 “Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”)


Заяви та додані документи приймаються як у паперовому (тому числі надіслані засобами поштового зв’язку), так і електронному вигляді.


Можна подати через УПСЗН, ОМС чи ЦНАПи.


У паперовій формі подаються такі документи:
1.заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
2.заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного заявником послуги “муніципальна няня” відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Це означає, що рахунок може бути відкритий не в будь якому банку, а лише уповноваженому Кабінетом міністрів. Приватбанк та Ощадбанк – уповноважені).
3.копію договору між заявником послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
4.документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги “муніципальна няня”, сплаченої батьками ( вони ж заявники послуги).Це можуть бути: виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, оформлені відповідно до вимог законодавства, за місяць, в якому подано заяву.


До заяви додаються копії:
свідоцтва про народження дитини.
паспорта заявника послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) заявника послуги “муніципальна няня”;
рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу районної у місті, сільської, селищної, міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);
медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).


Заявнику може бути відмовлено у призначенні компенсації послуги “муніципальна няня” тільки у разі:
1.подання неповного пакета документів,
2.відсутності інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та/або викладення недостовірної інформації в договорі.


У разі подання неповного пакета документів, заявник має право протягом 5 робочих днів з дня подання заяви про призначення компенсації послуги, але не пізніше дня прийняття рішення місцевим УПСЗН про призначення/відмову в призначенні компенсації послуги “муніципальна няня” подати/надіслати документи, яких не вистачає.


Про відмову в призначенні компенсації або недостатність документів заявник повідомляється письмово.


Виплата раніше призначеної компенсації послуги припиняється, якщо її заявником було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, які вплинули на призначення компенсації послуги, внаслідок чого було надміру виплачено кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення. Орган соціального захисту вправі вимагати повернення коштів, які заявник не мав права отримувати.


Всі рішення, дії або бездіяльність органів соціального захисту можуть бути оскаржені як вищестоящому органу, так і безпосередньо до суду.Форма для питань