IllustrationВідповідає юрист Вірьовкіна Л.В

«Скільки разів до 18 років мають дитині інвалідність переглядати? За моїх часів, якщо навіть від народження встановили, потім у 3 роки і у 16 років. Коли мають оформляти підгрупу А. Ми до 18 років її не мали, ніхто ні разу не запропонував»

Порядок надання медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років встановлений Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.12. 2001 року № 482 (надалі Наказ МОЗ № 482) .
Зокрема, встановлено, що визнання дитини віком до 18 років - дитиною із інвалідністю та оформлення медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років (ф.080/о "Медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років") здійснюється лікарсько-консультативною комісією дитячого лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання дитини після особистого огляду її та за наявності виписки з медичної карти стаціонарного хворого (ф.027/о) або консультативного висновку спеціаліста (ф.028/о), виданих після стаціонарного або амбулаторного обстеження дитини в дитячій обласній, багатопрофільній міській лікарнях, спеціалізованих лікарнях, диспансерах, де діти перебувають на диспансерному обліку та спеціалізованому лікуванні, Українській дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ", Українському центрі медичної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи або клініках науково-дослідних установ Міністерства охорони здоров'я, Академії медичних наук України та оформлених у зазначеному порядку.

Крім того, відповідно до ст.7 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» особам у віці до 18 років лікарсько-консультативними комісіями закладів охорони здоров’я встановлюється категорія "дитина з інвалідністю", а особам у віці до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я та з надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду інших осіб і які фактично не здатні до самообслуговування, - категорія "дитина з інвалідністю" підгрупи А.
За загальним правилом, термін дії медичного висновку встановлюється згідно зі строками, передбаченими Наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08.11.2001 N 454/471/516 “Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років” (надалі Наказ МОЗ/Мінпраці/Мінфін № 454), та зазначається в медичному висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років. 
Цікаво, що у даному Наказі йде мова дітей до 16 років, а не про 18 років. Проте, слід зазначити, що цей наказ приймався на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 889 “Про порядок затвердження переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років” (надалі Постанова КМУ № 889). 
Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. N 279 були внесені зміни до постанови КМУ N 889 , а саме “У назві та тексті постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 889 ( 889-2001-п ) "Про порядок затвердження переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1407) цифри "16" замінити цифрами "18".
Таким чином Постанова КМУ № 889 змінена, а от до Наказу МОЗ/Мінпраці/Мінфін № 454, який діє у відповідності до Постанови КМУ № 889, руки законодавців не дійшли. Тому в разі виникнення непорозумінь з приводу віку посилатись на Постанову Кабінету Міністрів. Вона має вищу юридичну силу.
Тобто в самому медичному висновку цей термін має бути зазначеним, він може бути 2, 5 і до 16 років. Про нього також можна довідатись із згаданого Наказ МОЗ/Мінпраці/Мінфін № 454, для чого потрібно знати діагноз.
Відповідно Наказу № 482, переогляд дитини з інвалідністю повинен бути здійснений лікарсько-консультативною комісією дитячого лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання не пізніше одного місяця до закінчення дії медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років. Дата переогляду зазначається у медичному висновку про дитину з інвалідністю до 18 років. І не пізніше одного місяця до виповнення 18 років діти з інвалідністю направляються на переогляд до медико-соціальної експертної комісії.
Таким чином, єдиного нормативного документу, який би встановлював строки переогляду дитини з інвалідністю віком до 18 років, не існує.
Наприклад, Постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 10 затверджений перелік анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду. За наявності таких вороб переогляд взагалі не проводиться.

У разі зміни стан здоров’я дитини, лікар, що здійснює її лікування повинен видати направлення на лікарсько-консультативну комісію. Відмову необхідно оскаржувати головному лікарю, до місцевого відділу охорони здоров’я. Підлягає оскарженню, в тому числі й судовому, й сам висновок лікарсько-консультативної комісії.
Тому відповісти на запитання, чому Вам не запропонували пройти переогляд задля встановлення підгрупи «А», без вивчення окремого кейсу неможливо.   
Треба звернути увагу також на те, що в зв’язку з дією в Україні воєнного стану та відповідно до Постанови Кабінети Міністрів України від 08.03.2022 року № 225 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України» встановлені деякі спеціальні правила, що діють під час воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування. 1) у разі коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд до медико-соціальної експертної комісії, така комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії;
2) Кримська республіканська, обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, міські, міжрайонні та районні медико-соціальні експертні комісії здійснюють свої функції з забезпеченням принципу екстериторіальності та забезпечують проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативною комісією незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.
3) Повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців після його припинення або скасування за умови неможливості направлення.

Висновки

Отримання статусу дитини з інвалідність вперше здійснюється за рішення лікарсько-консультативної комісії на основі результатів попереднього повного медичного обстеження такої дитини.
За результатами розгляду питання про присвоєння статусу дитини з інвалідністю лікарсько-консультативною комісією нею надається медичний висновок, одним із обов'язкових реквізитів якого є строк його дії.
Такий строк визначається у залежності від тяжкості захворювання або патологічного стану дитини, особливостей їх вираження, інших медичних критеріїв, що впливають на стан здоров’я дитини. 
Строк дії висновку може становити до 2, до 5 та до 16 років, після його закінчення батькам варто подбати про переогляд дитини.
У випадку, якщо захворювання є невиліковним, статус дитини з інвалідністю може бути встановлено безстроково.
На час дії воєнного стану на території України встановлюються особливі правила, які полегшують процедуру проходження первинного та повторних оглядів і розв'язання питання про надання статусу дитини з інвалідністю. 

Форма для питань