ІНСТРУКЦІЯ

про отримання статусу Учасника/асоційованого Учасника ВБО "Даун Синдром" та порядок реалізації окремих прав і обов'язків учасників/асоційованих учасників ВБО "Даун Синдром"

Ця Інструкція розроблена у відповідності до положень Статуту ВБО "Даун Синдром" та норм Положення про Учасника (учасників) та асоційованого Учасника (учасників) ВБО "Даун Синдром" (далі - Статут, Положення, Організація).

Метою затвердження цієї Інструкції є спрощення доступу всіх зацікавлених осіб до процедур взяття участі/асоційованої участі у статутній діяльності Організації шляхом викладення загального алгоритму дій, спрямованих на отримання статусу Учасника/асоційованого Учасника Організації та формування розуміння в осіб, якими було отримано такий статус, стосовно реалізації окремих прав та належного виконання обов'язків.

УВАГА! Ознайомлення з положеннями цієї Інструкції НЕ звільняє особу, яка набула статусу Учасника/асоційованого Учасника Організації вперше, від ознайомлення зі Статутом і Положенням у порядку ознайомлення з установчими та внутрішніми документами Організації (п. 1.10 Положення).

1.АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ АСОЦІЙОВАНОГО УЧАСНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

Якщо Ви зацікавились діяльністю нашої Організації,
- розділяєте мету та завдання її статутної (благодійної) діяльності,
- слідкуєте за нашими благодійними ініціативами,
- захоплюєтесь досягнутими результатами,
- потребуєте нашої допомоги і турботи у вихованні дитини з синдромом Дауна чи іншим генетичним синдромами,
- бажаєте стати частиною Організації,
- зробити власний вклад у нашу відповідальну роботу
Ви наш потенційний асоційований Учасник!

Для того, щоб отримати статус асоційованого Учасника Організації, Вам необхідно зробити наступні кроки:

КРОК 1. Відвідати наш веб-сайт https://downsyndrome.org.ua.

У розділі "Про нас", підрозділ "Установчі документи" знайти та скачати шаблони:
1) Заява про отримання статусу асоційованого Учасника Організації (далі - Шаблон заяви),
2) Анкета учасника (далі Анкета),
3) Згода на збір та обробку персональних даних (далі - Згода).

КРОК 2. Заповнити Шаблон заяви, Анкету та Згоду шляхом:
друку та власноручного внесення даних;
заповнення їх в електронному вигляді із подальшим друком та підписом Шаблону заяви і Згоди;
заповнення їх в електронній формі із накладенням на Шаблон заяви та Згоду ЕЦП/КЕП.

КРОК 3. Надіслати заповнену заяву, Анкету та Згоду Організації:
поштовим відправленням Новою поштою (відділення № 342, м. Київ, отримувач - ВБО «Даун Синдром» конт. телефон +380971582395) - у письмовій формі;
На електронну пошту Організації au.gro.emordnysnwod%40ofni - в електронній формі (скан-копії або електронного документа із накладенням ЕЦП/КЕП).

КРОК 4. На запит Організації (якщо такий мав місце) надіслати документи (їх копії), перелік яких визначається у запиті Організації, у паперовому або електронному вигляді шляхом:
поштовим відправленням Новою поштою (відділення № 342, м. Київ, отримувач - ВБО «Даун Синдром» конт. телефон +380971582395) - у письмовій формі;
На електронну пошту Організації au.gro.emordnysnwod%40ofni - в електронній формі (скан-копії або електронного документа із накладенням ЕЦП/КЕП).

КРОК 5. Очікувати надіслання результату розгляду Заяви проти отримання статусу асоційованого Учасника Організації (далі - Заява) Правлінням Організації. Відповідь стосовно задоволення або відмови у задоволенні Заяви направляється на електронну пошту заявника протягом 21 дня з моменту прийняття рішення.

КРОК 6. Якщо Ви отримали повідомлення на електронну пошту щодо задоволення Правлінням Організації Вашої Заяви - Наші вітання: тепер Ви - асоційований Учасник Організації!


КРОК 7. Щоб повністю усвідомити важливість власної ролі в Організації та відповідальність, яку вона покладає на Вас, Вам необхідно ознайомитись зі змістом Статуту та її внутрішніми документами (порядками, положеннями, політиками тощо), які розміщені у вільному доступі на веб-сайті Організації. Ті документи, які не публікуються Організацією, надсилаються на електронну пошту нового асоційованого Учасника для ознайомлення.

Будьте уважні: після отримання статусу асоційованого Учасника Організації Вам не лише надаються права, що входять до цього статусу, а також покладаються обов'язки, внаслідок невиконання яких ми вимушені будемо припинити співпрацю.

Вступний внесок асоційованими Учасниками не сплачується. Асоційовані Учасники Організації можуть сплачувати на користь Організації благодійні внески, пожертви за власним бажанням.

2.АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. ФІЗИЧНІ ОСОБИ

Якщо ви співпрацюєте з ВБО "Даун Синдром" вже більше, ніж один рік
- та/або маєте статус асоційованого Учасника,
- докладаєте максимум зусиль для того, щоб наша благодійна діяльність не втрачала ефективності,
- сприяєте нашим бенефіціарам в отриманні необхідної для них благодійної допомоги,
- активно залучаєте однодумців або будь-яким іншим чином самовіддано підтримуєте нас на нашому шляху,
у Вас є можливість отримати статус нашого Учасника.

Для того, щоб отримати статус Учасника Організації, Вам необхідно зробити наступні кроки:
КРОК 1. Відвідати наш веб-сайт https://downsyndrome.org.ua

У розділі "Про нас", підрозділ "Установчі документи" знайти та скачати шаблон:
1) Заява про отримання статусу Учасника Організації фізичною особою (далі - Шаблон заяви).
КРОК 2. Заповнити Шаблон заяви шляхом:
його друку та власноручного внесення даних;
заповнення його в електронному вигляді із подальшим друком та підписом Шаблону заяви;
заповнення його в електронній формі із накладенням на Шаблон заяви ЕЦП/КЕП.

КРОК 3. Надіслати заповнений Шаблон заяви Організації:
поштовим відправленням Новою поштою відділення № 342, м. Київ, отримувач - ВБО «Даун Синдром» конт. телефон +380971582395) - у письмовій формі;
на електронну пошту Організації au.gro.emordnysnwod%40ofni - в електронній формі (скан-копії або електронний документа із накладенням ЕЦП/КЕП).

КРОК 4. Очікувати надіслання результату розгляду Заяви проти отримання статусу Учасника Організації фізичною особою (далі - Заява) Правлінням Організації. Відповідь стосовно задоволення або відмови у задоволенні Заяви направляється на електронну пошту заявника протягом 21 дня з моменту прийняття рішення.

КРОК 5. У разі позитивної відповіді, сплатити на користь Організації вступний внесок у розмірі 100 (сто) гривень 00 коп., протягом 10 днів з моменту прийняття Правлінням Організації рішення про задоволення
Заяви за наступними реквізитами:
Отримувач: ВБО “Даун Синдром”
IBAN UA293510050000026007265663400
Банк АТ “УКРСИББАНК”, МФО 351005
Призначення платежу: “Вступний внесок учасника ВБО “Даун Синдром” (П. І. Б.), рішення Правління від ___________________ року”

УВАГА! Статус Учасника Організації вважається наданим З МОМЕНТУ СПЛАТИ ВСТУПНОГО ВНЕСКУ.

Будьте уважні: після отримання статусу Учасника Організації зміст та обсяг Ваших прав та обов’язків змінюється у порівнянні із правами та обов’язками асоційованого Учасника, у зв’язку з чим Вам необхідно ознайомитись із відповідними положеннями Статуту.

2.2. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

Для того, щоб отримати статус Учасника Організації, Вам необхідно зробити наступні кроки:

КРОК 1. Відвідати наш веб-сайт https://downsyndrome.org.ua/

У розділі "Про нас", підрозділ "Установчі документи" знайти та скачати шаблон:
1) Заява про отримання статусу Учасника Організації юридичною особою (далі - Шаблон заяви).
.
КРОК 2. Заповнити Шаблон заяви:
шляхом її друку та власноручного внесення даних;
шляхом заповнення її в електронному вигляді із подальшим друком та підписом Шаблону заяви;
шляхом заповнення її в електронній формі із накладенням на Шаблон заяви ЕЦП/КЕП.

УВАГА: Заява юридичної особи може бути підписана власноруч та/або за допомогою ЕЦП/КЕП виключно керівником або іншою особою, уповноваженою відповідно до чинного законодавства України вчиняти дії від імені юридичної особи.

КРОК 3. До заповненого Шаблону заяви додати засвідчені копії наступних документів:
Статут юридичної особи приватного права;
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з інформацією, актуальною на дату подання заяви про прийом до Учасників Організації;
Витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій (для громадських об’єднань та благодійних організацій (товариств, фондів).

УВАГА: Копії вказаних документів мають бути посвідчені виключно керівником або іншою особою, уповноваженою відповідно до чинного законодавства України вчиняти дії від імені юридичної особи шляхом вказання на кожній сторінці напису “КОПІЯ ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ”, посаду або статус особи, яка посвідчує копії документів, її ПІБ та дата завірення.

КРОК 4. Надіслати заповнений Шаблон заяви з документами Організації:
поштовим відправленням Новою поштою відділення № 342, м. Київ, отримувач - ВБО «Даун Синдром» конт. телефон +380971582395) - у письмовій формі;
на електронну пошту Організації au.gro.emordnysnwod%40ofni - в електронній формі (скан-копії або електронний документа із накладенням ЕЦП/КЕП).

УВАГА: У випадку, якщо Організацією будуть запитані додаткові документи (їх копії), юридична особа-кандидат на отримання статусу Учасника Організації має надіслати їх Організації з урахуванням КРОКУ 3.

КРОК 5. Очікувати надіслання результату розгляду Заяви проти отримання статусу Учасника Організації юридичною особою (далі - Заява) Правлінням Організації. Відповідь стосовно задоволення або відмови у задоволенні Заяви направляється на електронну пошту заявника протягом 21 днів з моменту прийняття рішення.

КРОК 6. У разі позитивної відповіді, сплатити на користь Організації вступний внесок у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп., протягом 10 днів з моменту прийняття Правлінням Організації рішення про задоволення Заяви за наступними реквізитами:
Отримувач: ВБО “Даун Синдром”
IBAN UA293510050000026007265663400
Банк АТ “УКРИСББАНК”, МФО 351005
Призначення платежу: “Вступний внесок учасника ВБО “Даун Синдром” (назва юридичної особи), рішення Правління від ___________________ року”

УВАГА! Статус Учасника Організації вважається наданим З МОМЕНТУ СПЛАТИ ВСТУПНОГО ВНЕСКУ.

КРОК 7. Щоб повністю усвідомити важливість власної ролі в Організації та відповідальність, яку вона покладає на Вас, Вам необхідно ознайомитись зі змістом Статуту та її внутрішніми документами (порядками, положеннями, політиками тощо), які розміщені у вільному доступі на веб-сайті Організації. Ті документи, які не публікуються Організацією, надсилаються на електронну пошту нового Учасника-юридичної особи для ознайомлення.

Будьте уважні: після отримання статусу Учасника Організації Вам не лише надаються права, що входять до цього статусу, а також покладаються обов'язки, внаслідок невиконання яких ми вимушені будемо припинити співпрацю.

3.ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ УЧАСНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

Сплата внесків Учасників Організації здійснюється ними на постійній основі протягом всього часу, поки фізична та/або юридична особа володіє відповідним статусом. Внески Учасників допомагають нашій Організації підтримувати власну статутну діяльність, частково покриваючи адміністративні та інші витрати, пов’язані з її провадженням.

Вступний внесок Учасників Організації для фізичних осіб в розмірі 100 грн. сплачується в рахунок майбутніх внесків (тобто за 2 місяці).

Річні внески Учасників Організації сплачуються у наступному розмірі:
Для фізичних осіб-Учасників - 600 (шістсот) грн 00 коп на рік.
Для юридичних осіб-Учасників - 1000 (одна тисяча) грн 00 коп на рік.

Річні внески Учасників організації сплачуються в обов’язковому порядку наступним чином:
для фізичних осіб-Учасників:
в повному обсязі на початку календарного року впродовж 30 днів (до 31 січня);
або рівними частинами по 50 (п’ятдесят) грн 00 коп. щомісяця до 10 числа поточного місяця.
для юридичних осіб-Учасників щорічно на початку календарного року впродовж 30 днів (до 31 січня).

Зміна розміру внесків Учасників Організації може бути проведена за рішенням Правління Організації у будь-який час, залежно від поточних потреб статутної діяльності Організації.

Внески Учасників Організації сплачуються за наступними реквізитами:
Отримувач: ВБО “Даун Синдром”
IBAN UA293510050000026007265663400
Банк АТ “УРСИББАНК”, МФО 351005
Призначення платежу: “Внесок Учасника ВБО “Даун Синдром” (П.І.Б./назва юридичної особи) за ___________________ року”

УВАГА! Несплата внесків Учасників Організації протягом року виступає підставою для виключення особи зі складу Учасників Організації.

4.ПОРЯДОК НАБУТТЯ СТАТУСУ ЧЛЕНА ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Діяльність у виконавчому органі Організації - Правлінні Організації, - є надзвичайно відповідальною та складною. Виконуючи свої повноваження, Правління Організації забезпечує безперервність, ефективність та сталість результатів статутної діяльності нашої Організації.

Членом Правління Організації може стати виключно фізична особа та/або уповноважений представник юридичної особи-Учасника Організації.

Склад Правління Організації обирається Загальними зборами Учасників Організації кожні три роки.

Учасник Організації, який має бажання стати членом Правління Організації повинен:

КРОК 1. Взяти участь у засіданні Загальних зборів Організації, порядок денний якого передбачає, зокрема, обрання нового складу Правління Організації.

Увага: Ви маєте право уповноважити іншу фізичну особу бути присутнім замість Вас на Загальних зборах. Просимо у такому випадку оформити на відповідну особу нотаріально посвідчену довіреність.

КРОК 2. Запропонувати власну кандидатуру на посаду члена Правління Організації та виступити перед Загальними зборами Організації, висловивши своє ставлення до Організації та її діяльності, бачення майбутнього розвитку Організації, запропонувати варіанти удосконалення засобів провадження статутної діяльності Організації тощо. Надати чітку і однозначну згоду на обрання членом Правління Організації та пов'язаної із цим обробки Ваших персональних даних.

Увага: У разі, якщо Ви відсутні на Загальних зборах і Ваші інтереси представляє інша фізична особа по довіреності, то така особа має передати підписану Вами згоду на обробку персональних даних, пов'язаних із можливим обраттям на відповідну посаду.

КРОК 3. Взяти участь у голосуванні Загальних зборів Організації щодо Вашої та інших кандидатур на посади членів Правління Організації.

Увага: У разі, якщо Ви відсутні на Загальних зборах, і Ваші інтереси представляє інша фізична особа по довіреності, то така особа має проголосувати за Вашу кандидатуру.

КРОК 4. У випадку, якщо за Ваше обрання до членів Правління Організації проголосувало більше половини від складу Учасників Організації, які мають право голосу з відповідних питань, Ви отримали мандат члена Правління Організації.

КРОК 5. Вам необхідно разом з іншими Учасниками Організації, присутніми на засідання Загальних зборів Організації, підписати протокол такого засідання.

Увага: У разі, якщо Ви відсутні на Загальних зборах, і Ваші інтереси представляє інша фізична особа по довіреності, то така особа має підписатись у реєстрі присутніх осіб із правом голоса, вказавши, що виконує повноваження на підставі довіреності (необхідно вказати реквізити довіреності).

КРОК 6. На підставі протоколу засідання Загальних зборів Організації дочекатись внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про оновлений склад Правління Організації.

Вітаємо! Тепер Ви — повноправний член Правління Організації.

УВАГА! Члени Правління не одержують заробітну плату за свою роботу у цьому органі і виконують свої повноваження на громадських засадах.

Бажаємо успіхів!